Degroeneveterinair

Wie zijn wij?

Ons Doel

Onze organisatie heeft als voornaamste doelstelling het bieden van een robuust informatieplatform voor dierenartsenpraktijken in Nederland. We streven ernaar om deze praktijken te ondersteunen bij het implementeren van duurzame en milieuvriendelijke werkmethoden. Onze missie omvat tevens het bevorderen van een breder begrip en praktijk van duurzaamheid binnen de dierenartsenpraktijk. We zijn vastbesloten om bij te dragen aan een groenere en meer verantwoorde benadering van dierenverzorging en praktijkvoering.

Ons team

Hans Nieuwendijk

Voorzitter: Ik ben geboren in de jaren 50 van de vorige eeuw en heb (te) lang gedacht dat de wereld een eeuwigdurende en onverzadigbare vuilnisbak was. Wij maken zelf onze leefomstandigheden (en dat van andere diersoorten) zodanig slecht dat wij wel moeten uitsterven. Tenzij wij ons zelf anders gaan gedragen. 'Zelf' is voor mij ook het sleutelwoord van De Groene Veterinair. Zelf aan de slag gaan. Dáár wil De Groene Veterinair bij helpen.

Anton Fennema

Penningmeester: In 2021 kreeg ik van AniCura de "sustainability award": de gouden kwispel. Met veel plezier zet ik mij nu in voor de verduurzaming van de veterinaire sector, ik heb ontdekt dat de wil er overal is, maar dat de kennis nog zeer gefragmenteerd of niet aanwezig is. Daar wil De Groene Veterinair verandering in brengen en daar wil ik graag aan meehelpen.


Sandra Haven-Pross

Secretaris: We kunnen niet meer om de impact die de mens op de aarde heeft heen. De gezondheid van mens, dier en de omgeving zijn hierbij nauw verweven met elkaar en als veterinaire sector spelen we hier een belangrijke rol in. Ik denk dat daarom heel belangrijk is dat we meer bewustzijn creëren voor de impact die de veterinaire sector heeft op de omgeving en dat we samen werken aan oplossingen.

De stichting bestaat uit een kern team en een aantal werkgroepen plus diverse leden van de denktank

In het kernteam zitten, naast zelfstandige practici, vertegenwoordigers van Aeres, Anicura, Boehringer Ingelheim, Caring Vets, Covetrus, CVS, Zoetis, Evidensia, KNMvD, Dechra, Yuverta, WUR, Curio en Vedias.

Daarnaast is er een 6-tal werkgroepen om het aanbod van aandachtsgebieden te kunnen structureren