Degroeneveterinair

Stichting de Groene Veterinair

Ontdek de synergie tussen dierenwelzijn, gezondheidszorg en een bloeiend leefklimaat bij De Groene Veterinair.

Samen met toonaangevende partijen binnen de veterinaire sector verenigen we ons voor een gezamenlijke doel: duurzame en klimaatbewuste keuzes. Wij bieden de sector:

concrete handvatten om in te spelen op de uitdagingen van de snel veranderende toekomst. Maak met ons de sprong naar een groenere en betere toekomst voor mens, dier en planeet. Laten we samen stappen zetten naar een gezonde en duurzame wereld. Doe je mee?

Stichting De Groene Veterinair (ANBI-status) draait op de inzet van vrijwilligers en heeft grote behoefte aan financiële ondersteuning.

De duurzaamheidsscan is gratis te downloaden en u kunt als blijk van waardering een zelf te bepalen donatie doen op IBAN:

NL 02 TRIO 0320533689 tnv Stichting De Groene Veterinair o.v.v. ‘Scan’.

Dank!!

Meer weten?

De Groene Veterinair vergadert ong. 1 keer per 3 maanden en de groep geïnteresseerden verschilt per vergadering. Er is een zestal werkgroepen die de verschillende aandachtsgebieden onder hun hoede nemen.

Neem een kijkje op deze site of op neem contact op met voorzitter Stichting Groene Veterinair Hans Nieuwendijk