Veterinaire Duurzaamheidsscan

23 mei 2024; De Eérste veterinaire Nederlandstalige duurzaamheidsscan!!                                               

Samen met de KNMvD is er door De Groene Veterinair een scan gemaakt waarmee een dierenartsenpraktijk een indruk kan krijgen waar deze staat op het gebied van duurzaamheid.

Voorwaarden waren;
1; De scan moest redelijk eenvoudig en snel in te vullen zijn ( 30-60 minuten) voor iemand met kennis van de praktijk.
2; De scan kon en moest daarom niet volledig zijn.
3; De scan moest direct ook informatie en handvaten bieden hoe en waarmee er verbetering kon worden verwezenlijkt.
4; De scan is bedoeld voor de individuele praktijk. Vooral door de grote verschillen tussen de praktijken is onderlinge vergelijking (benchmarking) (nog) niet mogelijk.

Het afgelopen voorjaar is er een pilot gedaan onder een 15-tal praktijken om de scan te gebruiken én te beoordelen. Daarnaast hebben we door een aantal experts de scan op enkele individuele onderdelen laten beoordelen. Met de uiterst waardevolle informatie die we op deze manieren ontvingen, is de huidige versie gemaakt.

Disclaimer: We hebben geen enkele financiële ondersteuning van bedrijven of organisaties gekregen bij het tot stand komen van deze scan. Soms verwijzen informatielinks in de scan naar bedrijven/organisaties. Deze links zijn uitsluitend vanwege de relevante informatie die daar gevonden kan worden.

Wij hopen dat hiermee de practici een handig stuk gereedschap beschikbaar krijgen waarmee zij de praktijk kunnen monitoren.

Stichting De Groene Veterinair (ANBI-status) draait op de inzet van vrijwilligers en heeft grote behoefte aan financiële ondersteuning.

De duurzaamheidsscan is gratis te downloaden en u kunt als blijk van waardering een zelf te bepalen donatie doen op IBAN: NL 02 TRIO 0320533689 tnv Stichting De Groene Veterinair o.v.v. ‘Scan’.

Dank!!