Medicijnen uitgebreid1111

Duurzaam inzetten veterinaire medicatie

De werkgroep medicijnen van de groene veterinair heeft als doel om bewustzijn te creëren van de invloed van medicijnen op ons klimaat en de biodiversiteit. Door te informeren en handige tools aan te bieden willen we de farmaceutische industrie, groothandels, dierenartsen, paraveterinairen én eigenaren aansporen hun steentje hierin bij te dragen.

Hoe dat kan:

 • Farmaceutische industrie:
  • Minder belastende en beter te recyclen verpakkingen
  • Meer onderzoek naar het effect van de medicatie op milieu en biodiversiteit
  • Betere voorlichting van dierenartsen, paraveterinairen en eigenaren
 • Dierenartsen en paraveterinairen:
  • Bewuster voorschrijven. Is een (dier)geneesmiddel echt (nog) nodig? Kan de kuur minder lang? Kan de dosering omlaag?
  • Bewust omgaan met geneesmiddelen zoals antiparasitica voor preventief gebruik
  • Afvoer van geneesmiddelen via de juiste kanalen en niet in het riool laten komen
  • Voorlichting aan eigenaren voor correct gebruik geneesmiddelen, wat te doen met restant medicatie en het advies ontlasting van de hond op te ruimen.
 • Eigenaren/veehouders:
  • Correct gebruiken van geneesmiddelen
  • Correct afvoeren van ongebruikte geneesmiddelen
  • Ontlasting/mest opruimen

In tegenstelling tot de mens komt de ontlasting en urine van dieren niet in het riool, waaruit een deel van de medicijnrestanten kan worden verwijderd, maar het komt vaak direct in de natuur terecht. Ook hun haren, waar geneesmiddelen in kunnen zitten, komen in de natuur en het oppervlaktewater terecht. Hoe erg dat is weten we niet. Dit komt doordat de verplichte milieutest voor farmaceuten heel beperkt is. Van de meeste diergeneesmiddelen is daarom weinig bekend over hun effect op het milieu en de biodiversiteit in de omgeving waar ze terecht komen.  Je kan dus ook niet makkelijker voor een duurzamer alternatief kiezen, omdat die onderzoeken er simpelweg niet zijn.

Er zijn uit verschillende onderzoeken wel aanwijzingen dat medicatie een nadelig effect heeft op de natuur. Veranderd gedrag bij rivierkreeftjes, slome vissen door antidepressiva en mezensterfte is mogelijk gelinkt aan het gebruik van antiparasitica. Van ivermectine, wat met name in de landbouw een veel gebruikt middel is, is bekend dat het zeer lang op dezelfde plek in de bodem blijft zitten en daar een schadelijk effect heeft op de biodiversiteit.

Is het altijd nodig standaard preventief te behandelen tegen parasieten of kan dit ook anders?

Om een eerste stap in de goede richting te zetten heeft de werkgroep medicatie in afstemming met twee parasitologen van ESCAPP een handvat antiparasitica gemaakt voor hond, kat, paard, rund, schaap en varken.

Gebruik anti-parasitica; handvaten

    • HOND
    • KAT
    • PAARD
    • RUND
    • SCHAAP
    • VARKEN